Türk Su Araştırma MerkeziTürk Su Araştırma Merkezi 0850 302 0 392 Mon - Fri 10:00-18:00 +34-354-5468-8
bilgi@tusam.com.tr
Sistem Üretim ve Satışı
Mühendislik ve Proje
Ulusal İş Ağı Platformu
Ulusal Bilgi Bankası

TÜSAM

Amaçlarımız

Türk Su Araştırma Merkezi Amaçları

Türk Su Araştırma Merkezi (TÜSAM); aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuştur;

• Su Arıtma Sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve üniversiteler arasında işbirliği ağı oluşturmak, bu işbirliği ağı yolu ile endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünden, su arıtma sektörü ve yardımcı sektörlerin gereksinim duyduğu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

• Ülkemizde su arıtma sektörünün bir sektör grubu olması bakımından gerekli altyapıları hazırlamak ve bildirileri sunmak,

• Medya ve Basın organları ile görüşmeler yaparak sektör adına aydınlatıcı bilgiler vermek ve oluşacak gelişmelerde sözcülük etmek,

• Su Arıtma Sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve üniversitelerin teknolojik yaratıcılıkta ve endüstriyel gelişmelerde, uygulamalı araştırmalar aracılığı ile etkileşimini ve devamlılığını sağlamak, böylelikle sektörün yurt dışı pazarlarda sahibi olarak uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında pay sahibi olmak.

• Sektörün rekabetini arttıracak üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ar-ge çalışmalarında ihtiyaç duyduğu akredite test/analiz, eğitim ve diğer hizmetleri sağlamak/sağlanması için girişimlerde bulunmaktır.

• Teknolojik destek ve eğitim hizmetleri vermek, seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, gerektiği eğitici/bilgilendirici yayınlar çıkartmak,

• Ulusal/uluslararası teknik düzenlemeler kapsamında uyumlandırma çalışmalarında destek olmak,

• Türk Su Arıtma sektörünün ihracat yaptığı ülkeler için yaptırılması zorunlu olan ürün testlerinin ilgili ülkelerin standar doğrultusunda yapılması için çalışmalar yapmak,

• Ürün, Üretim ve Kalite Standartlar oluşturmak, Yürürlükte olan standartları takip etmek ve yenilemek,

• Su Arıtma Sektörünü ar-ge çalışmalarında desteklemeye yönelik olarak; kullanılan mekanik ve yardımcı malzemeler ürün/cihaz ve sistemlerin kabul kriterlerine göre kontrol hizmetleri vermek,

• Sektör ihtiyaçlarına yönelik diğer ülkelerdeki gelişmeleri, uygulamaları ve yaptırımları izlemek ve sektörü bu konula bilgilendirmek, yönlendirmek,

• Özel Teknisyen, Tekniker, Uzman ve Denetçi Belgelendirmeleri yapmak, Yeterlilik Standartları oluşturmak,

• Tarafsız ve adil bir rekabet ortamının yaratılması için gerekli takibatları yapmak, gelen talepleri incelemek ve ilgili makamlara iletmek,

• Satınalma, servis ve satış süreçlerinde sektör firmalarına teknik destek vererek karlılıklarını garanti altına alacak çalışmalar yürütmek,

• Ticari amaç gözetmeksizin her türlü faydalı modeli sektöre optimize ederek sektörün avrupa ve dünya standartları devamlılık ve farkındalık ilkeleri ile yoluna devam etmesini sağlamaktır.

TÜSAM

Detaylı bilgi için dökümanları indiriniz.

Yardım ?

Aklınıza gelen soruları lütfen form aracılığı ile gönderin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz..

0850 302 0 392
bilgi@tusam.com.tr